WERKWIJZE

Het intakegesprek

Na een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek volgt er, wanneer er van beide kanten een klik is, een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats zonder het kind. Het doel van dit gesprek is om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het kind en zijn of haar hulpvraag. Er wordt een vragenlijst ingevuld en daarna worden de vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van ouders uitgebreid besproken.

Coachingstraject

Na het intakegesprek volgen de sessies met het kind. Pleun streeft ernaar om na 4 tot 8 bijeenkomsten af te sluiten. Uitzonderingen zijn uiteraard altijd mogelijk. Om een coachingstraject te laten slagen is het belangrijk dat de ouders en de omgeving het kind ondersteunen. Pleun kan daarom desgewenst ook in contact treden met school.

Eindgesprek

Als afronding van het coachingstraject volgt een gesprek met de ouders. Tijdens dit gesprek wordt het huidige gedrag of de huidige situatie van het kind uitgebreid besproken. Tevens is er de mogelijkheid om tussentijds een evaluatie in te plannen. Tot slot wordt informatie over het kind nooit zonder toestemming van ouders aan derden verstrekt.

PLEUN SWEEGERS

tel   06 2556 5117

mail   Stuur een e-mail

MEER WETEN OVER…